IRDK

Kryetari i IRDK-së

foto

Data e publikimit: 01.01.2013-11:10 PM

Të dhëna personale
  • I lindur më 10.04.1961 në Pejë
  • I martuar, 4 fëmijë
Arsimimi
  • Shkolla mesme ekonomike-Pejë
  • Fakulteti Ekonomik-Prishtinë
  • Specializim në lëmenjtë e ekonomisë dhe menaxhimit

Aktivitete dhe funksione, të tanishme apo paraprake
  • 1997-2001-drejtor i NTP "Neziraj Comerc"-Pejë Koordinator në drejtori për marrëdhënie ndëretnike pranë Kuvendit Komunal në Pejë

Gjuhë tjetër përveç amtares
  • Serbo-kroatisht (shkëlqyeshëm)
  • Gjermanisht (njohuri elementare)
Adresa
  • Pejë
Telefoni
  • 044 252 148Komento