Formohet grupi punues për identifikimin e nevojave prioritare dhe afatgjate

Irdk

Partia Egjiptiane - IRDK

e hënë, 02 dhjetor 2019

Grupi punues duhet të harton dokumentin e shkruar me nevoja të identifikuara dhe kërkesa specifike për trajtim nga Qeveria e Kosovës.

Në një takim të Kryesisë së IRDK-së është marrë vendimi për formimin e Grupit Punues për identifikimin e nevojave prioritare dhe afatgjata të komunitetit të cilat do të adresohen te Qeveria e Republikës së Kosovës. Grupi punues duhet të harton dokumentin e shkruar me nevoja të identifikuara dhe kërkesa specifike për trajtim nga Qeveria e Kosovës. Grupi punues ka këtë përbërje:

-          Fridon Lala, kryesues

-          Fazli Stollaj, anëtar

-          Mustafë Myrtaj, anëtar

-          Muharrem Asllani, anëtar dhe

-          Mergim Neziraj, anëtar

Ky grup punues duhet që këtë dokument të përfundoj brenda 10 ditëve.


Irdk

Ky është web site zyrtar i partisë politike Partia Egjiptiane, IRDK. Të gjitha informacionet e publikuara janë e drejt autoriale e partisë. Administrimi i web site bëhët nga Partia Egjiptiane - IRDK.

Irdk

info@irdk-kosova.org

© 2021 - Fazli Stollaj