Këshilli Drejtues zgjedh Kryesinë e re të IRDK-së

Irdk

Partia Egjiptiane - IRDK

e shtunë, 29 tetor 2022

Këshilli Drejtues i IRDK-së, i kryesuar nga Kryetari i IRDK-së, e ka mbajtur mbledhjen e parë pas zgjedhjeve në Kuvendin e VIII-të zgjedhor.

Këshilli Drejtues i IRDK-së, i kryesuar nga Kryetari i IRDK-së, e ka mbajtur mbledhjen e parë pas zgjedhjeve në Kuvendin e VIII-të zgjedhor. Anëtarët e Këshillit Drejtues janë pajtuar që rendi i ditës së kësaj mbledhje të jetë: Fjala hyrëse e kryetarit të IRDK-së, Zgjedhja e Kryesuesit të Këshillit Drejtues, Zgjedhja e Zëvendëskryetarit të IRDK-së, Zgjedhja e dy Nënkryetarëve të IRDK-së, Zgjedhja e Sekretarit të Përgjithshëm dhe Sekretarit Organizativ. Zgjedhja e Përgjegjësit Financiar, Zgjedhja e anëtarëve tjerë të Kryesisë dhe të Ndryshme.

Në fjalën hyrëse, kryetari i IRDK-së, ka veçuar ngjarjet kryesore politike gjatë periudhës 1 vjet e gjysmë sa IRDK është në Qeveri. Ai është përqendruar të premtimet e dhëna duke u ndalur te secili premtim dhe duke treguar progresin dhe pengesat e paraqitura. Edhe deputeti Fridon Lala ka mbajtur një fjalë para anëtareve të Këshillit Drejtues. Edhe deputeti Lala ka veçuar zhvillimet kryesore të komuniteti Egjiptian gjatë kësaj periudhe duke i përmendur progresin që ka ndodhur dhe problemet që na presin për të ardhmen.

Përmes votimit të fshehtë, Kryesues i Këshillit Drejtues është zgjedhur Astrit Shala.

Zëvendëskryetar i IRDK-së është zgjedhur Fridon Lala, ndërsa Nënkryetar të IRDK-së janë zgjedhur Valmir Rama dhe Hysnije Berisha.

Sekretar i Përgjithshëm është zgjedhur Muharrem Asllani dhe Sekretar organizativ është zgjedhur Mergim Neziraj. Përgjegjës Financiar është zgjedhur Skender Qorri. Koordinatore për Gratë në IRDK është zgjedhur Mirjeta Qehaja, Koordinator për Rini është zgjedhur Jeton Rrahmani dhe Koordinator për Diasporën është zgjedhur Eros Gashi. Zëdhenëse e IRDK-së është zgjedhur Aida Morina.

Kryesia e IRDK-së tani ka këtë përbërje:   

 1. Elbert Krasniqi, Kryetar
 2. Fridon Lala, Zëvendëskryetar
 3. Valmir Rama, Nënkryetar
 4. Hysnije Berisha, Nënkryetare
 5. Astrit Shala, Kryesues i KD
 6. Muharrem Asllani, Sekretar i përgjithshëm
 7. Mergim Neziraj, Sekretar organizativ
 8. Skender Qorri, Përgjegjës financiar
 9. Mirjeta Qehaja, Forumi i gruas
 10. Jeton Rrahmani, Forumi rinor
 11. Eros Gashi, Koordinator për diasporë
 12. Aida Morina, Zëdhënëse
 13. Avdyl Berisha, Anëtar
 14. Lush Çukaj, Anëtar
 15. Idriz Murtezi, Anëtar
 16. Kreshnik Beqiri, Anëtar
 17. Arjeta Shala, Anëtare
 18. Sali Berisha, Anëtar
 19. Gazmend Qyqalla, Anëtar


Irdk

Ky është web site zyrtar i partisë politike Partia Egjiptiane, IRDK. Të gjitha informacionet e publikuara janë e drejt autoriale e partisë. Administrimi i web site bëhët nga Partia Egjiptiane - IRDK.

Irdk

info@irdk-kosova.org

© 2024 - Fazli Stollaj